Geraakt!

Op deze pagina vind je alle artikelen onder elkaar.
Alle artikelen vind je tevens afzonderlijk( menu rechts) met de mogelijkheid een reactie te geven.
Je kunt de reactie ook naar mij mailen: ruudbrouwer61@gmail.com

1.“Elkaar raken!

Het volgen van een retraite, tijd voor bezinning en na het herlezen van mijn boek “Netwerken vanuit je hart” bracht mij weer in contact met mijn diepste zelf.Naar aanleiding van mijn boek en diverse live activiteiten ontvang ik hartverwarmende reacties.

Ik ben geraakt!

Netwerken vanuit je hart gaat in mijn beleving om de verbinding met jezelf en de ander.
In essentie gaat het om het creëeren van betere relaties. Sinds het boek er is heb ik de rol van spreker erbij gekregen. Interessant is dat mensen mij vinden en voor verschillende doeleinden inhuren als spreker,trainer,coach. Zo spreek ik met ondernemers, medewerkers, trainers, werkzoekenden. Ik kwam hierdoor tot de conclusie dat de “gemeenschappelijke deler” van de verschillende doelgroepen is dat men wil leren hoe op een effectieve manier plezierige relaties te creëeren. Relaties die eventueel kunnen uitmonden in duurzame samenwerkingen. Vanuit mijn ervaringen weet ik dat ik groot wil en kan denken en ik het hoger doel kan zien. Het hoger doel is, in mijn beleving , dat mensen betere relaties willen creëeren . Deze relaties kunnen bijdrage aan gezonder, gelukkiger leven waarin je meer kunt bereiken. Ik bemerk dat er ” universele wetten” gelden die je kunt toepassen in elke relatie, privé en zakelijk. Ik kijk naar de realiteit en ervaar dat veel mensen worstelen met het creëeren van betere relaties.
De economische crisis draagt bij dat veel relaties, zowel privé als zakelijk veel meer onder spanning komen te staan, met alle gevolgen van dien.” Time is money”, de onweerswolken van de crisis blijven bedreigend, maar onze maatschappij kan rijk zijn als we open staan voor relaties, aldus Paul de Blot” . Ik ben hiervan overtuigd!

Ik heb voor mezelf als focus gekozen om mezelf dienstbaar te maken, om mensen te leren, voornamelijk door zelf te laten ervaren, “jouw beste relatie ooit” te creëeren! Voor jou als persoon ongeacht welke rol je zit; vader, moeder, leider, medewerker, ondernemer ,etc.!

Korte inhoud boek:
Mijn missie is meer mensen met elkaar verbinden wereldwijd, werken aan betere communicatie, meer (werk)plezier, eigenheid, passie en talenten in de ander naar bovenhalen.Leven vanuit authenticitei, passie, talenten en plezier. Leven in vrede met jezelf en een bijdrage leveren aan de wereldvrede.
In het boek komen thema’s naar voren als authentiek zijn, durven spelen, jezelf presenteren, goede uitstraling en aantrekkingskracht creeren. Daarnaast schrijf ik over de verschillende “rollen” die je kunt hebben zoals ondernemer, werknemer, etc. en dat je in essentie dezelfde persoon bent die het waard is om gezien gehoord en gevoeld te worden!

———————————————————————————————————-

2. Mijn ervaring met relaties.

Ik was zeker tot mijn achttiende verlegen en bescheiden. Ik behoorde op school niet tot het groepje opvallende leerlingen. Ik maakte moeizaam contact met de ander.
Liefdesrelaties aangaan verliepen moeizaam daar ik te verlegen was.
Dit veranderde toen ik ging werken. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en sprak gemakkelijker mensen aan. Ik ervaarde vele nieuwe ontmoetingen. Dit waren, achteraf gezien, veelal oppervlakkige contacten.
Op mijn 29e leerde ik Susan kennen. Ik trouwde toen ik dertig was en samen creëerde we 2 fantastische kinderen, Emily (1994) en Alexander( 1992). In 1998 was er scheiding.
Wij als ouders hebben het belang van de kinderen altijd bovenaan gezet.
We kozen voor 50 % co-ouderschapsregeling. Iets wat in die tijd nog vrij onbekend was.
Ik combineerde mijn rol als vader met de zorg voor onze kinderen en mijn rol als Manager in loondienst. Ik werkte 5 dagen en kon op kantoor en thuis werken.
Na de scheiding kreeg ik relatie met een vrouw die hoog sensitief is. Concreet: een persoon die vrijwel voelt wat de ander voelt. Ik was gewend tot in mijn huwelijk mijn gevoelens nauwelijks te uitten. Nu moest ik voor mezelf een keuze maken: de relatie met de HSP vrouw stoppen
(eigenlijk vluchten voor mezelf) of me open te stellen en meer mijn gevoelens te uitten.
Ik hield van haar en koos voor de relatie. “Ik heb sindsdien als man me durven uitten en durven huilen”. Het voelt goed!
Het zaadje tot meer ontdekking wie ik werkelijk ben en wie ik wil zijn is toen ontkiemt.

Ik volgde vele workshops, bewandelde spirituele wegen en het contact met mezelf veranderde. Mijn omgeving veranderde ook.Ik ontmoette nieuwe mensen en ervaarde ipv oppervlakkigheid, echte verbinding. Het voelt zo goed dat ik mijn kennis/ervaring wil delen met jou.
Mijn doel is jou de toevoegde waarde van echte verbinding t.o.v. oppervlakkigheid te laten ervaren.
Ik wil je niet overtuigen, maar uitnodigen. Ik wil je raken.
Jij bent je eigen leider en kiest uiteindelijk welke “rol” jou het beste past.
Op dit moment heb ik een relatie. Caroline is arts, natuurgeneeskundige, psychiater, relatiedeskundige. We inspireren en versterken elkaar enorm. We delen onze kennis en daar kun jij de vruchten van plukken.

We helpen mensen betere relaties te creëeren. Dit resulteert in gezonder, gelukkiger leven waarin je meer kunt bereiken!

Hoe creëer jij beste relaties?
———————————————————————————————————

3. “Bij elkaar thuiskomen”; over het echte menselijke contact en evenwaardigheid

Ik heb afgelopen periode verschillende activiteiten gedaan zoals retraites, vision quests, lezingen, trainingen, workshops, coaching met mensen in uiteenlopende rollen.

Ik ben geraakt!

Wat mij enorm raakt is dat ik ervaar dat als het echt om menselijk contact en relatie met de ander gaat, in het hier en nu, de rol die iemand heeft van ondergeschikt belang is. Of je nu schoonmaker, directeur, ondernemers., etc. ee gaan evenwaardig met elkaar als mens om.
In ons zijn hebben we gemeenschappelijke waarden, verlangens die ons met elkaar verbinden. Waarden die onvoorwaardelijk zijn en vanuit liefde voort komen. In ieder mens zit liefde.
Alles is liefde!
Op een recollectiedag n.a.v. retraite noemde een deelnemer heel treffend op “Het voelt als bij elkaar thuiskomen”. Zo waar! Als mens zoek je allemaal liefde, vertrouwen, veiligheid.

Waardoor voel jij je thuiskomen?

———————————————————————————————————

4. Je bent authentiek geboren en …… zal authentiek sterven…

Ik ben geinteresseerd in mensen en hun verhalen.
Zo word ik regelmatig geraakt door verhalen/ervaringen van mensen.

Ik ben geraakt!

Ik sprak een vrouw die al ruim 15 jaar op intensive care werkzaam is van groot ziekenhuis.
Het onderwerp “authentiek zijn” kwam ter sprake. Wat mij enorm raakte is dat ze vertelde dat
vrijwel ieder persoon die op intentive care ligt zijn/haar ware IK laat zien.
In deze fase “valt dus letterlijk “”het harnas” waarin veel mensen zitten die niet zichzelf zijn af.
Ik sprak later meer mensen die nauw betrokken waren bij levensbedreigende situaties en die hetzelfde ervaren.
Jip een jongeman,had ongeneeslijk botkanker en stierf in 2012 op 24 jarige leeftijd. Hij liet aan mij en aan een ieder een hele mooie boodschap achter:
” Ervaar veel liefde door open en eerlijk mens te zijn”

In 2012 heb ik afscheid genomen van mijn eigen vader. Hij is 78 jaar geworden. De laatste 6 jaar had hij Alzheimer en verbleef in een verzorgingstehuis. Ik heb 3 broers en we spraken over onze vader; hoe hij was, hoe we hem herinneren. Interessant is dat we concludeerden dat toen mijn vader dement werd we hem echt beter leerde kennen. Wie hij werkelijk was.
Hij liet zien wie hij is, uitte zijn gevoelens zonder beperking. Ik ervaarde hem als authentiek!
Ik heb 2 dagen 24 uur gewaakt bij zijn sterfbed.Dit heeft mij enorm diep geraakt en raakt me nu nog. De tranen lopen over mijn wangen als ik dit schrijf. Ik had nog noot eerder stervensbegeleiding
meegemaakt. Ik voelde me krachtig en wist intuitief hoe ik het beste van mezelf aan mijn vader en onze familie kon geven.Het ging als vanzelf en het was goed. Ik sliep niet en ontving de kracht van binnen-uit te “zijn”. Ik voelde me zo sterk verbonden met mijn vader dat ik intuifief aanvoelde wanneer hij zal sterven. Dit resulteerde dat ik tijdig mijn broers heb kunnen informeren om samen sterk te zijn en hem te begeleiden naar zijn laatste adem. Bij het sterven van onze vader waren we sterk elkaar verbonden. Dit heeft onze relatie enorm versterkt.
De dood van mijn vader heeft veel in mij los gemaakt. Ik schrijf een boek dat ik opdraag aan hem. Een boek dat als essentie heeft dat je mag zijn wie je bent. Je bent goed zoals je bent met al je kwaliteiten en tekortkomingen.

Waardoor ervaar jij authentiek zijn?

———————————————————————————————————-

5. Mijn geloof en verlangen!

Mijn verlangen is dat je jouw schoonheid, kracht, rijkdom van jezelf, de ander en jouw omgeving
(her) ontdekt.

Je bent uniek en puur geboren. Je beschikt over een onbetaalbare waarde die door geen ander te evenaren is. Je bent uniek en goed wie je bent.

Ik wil jou ondersteunen naar jouw diepste essentie, jouw zijn. Vanuit het hier en nu.

Je bent hier op aarde om een persoonlijke bijdrage te geven.
Ieder is het waard om gezien, gehoord, gevoeld te worden.Jouw waarde en die van de ander kan worden verrijkt door het te delen. Je kunt jezelf en de ander op vele manieren verrijken.
Mijn voorkeursmanier is voornamelijk door in contact te zijn met mezelf en persoonlijke ontmoeting met de ander en mijn omgeving.

Ik wil jou bewust laten ervaren welke waarde je bezit om te geven.

Waarom wil ik dat?
Ik geloof dat als je de schoonheid, kracht, rijkdom in jezelf ervaart en dit gaat delen met de ander je gezonder, gelukkiger, rijker zult leven en meer zult bereiken.
Je creëert goede uistraling ., zelfvertrouwen, aantrekkingskracht waarmee je meesterlijk kunt manifesteren.
In een ieder zit een leider! Een leider met eigenschappen waarmee jij kunt manifesteren. Ieder mens heeft talenten en tekortkomingen. Niemand is volmaakt!
Door te laten zien wie je bent en te durven vragen kunnen er relaties en samenwerkingen ontstaan. Samen ben je sterk kun je nog meer creéeren dan alleen.

Ik geloof dat vanuit ieders verlangen er projecten zullen ontstaam waarin mensen elkaar ontmoeten, inspireren, versterken.

Ik wil dergelijke verlangens breder onder de aandacht brengen en zo meer mensen wereldwijd met elkaar verbinden.

Over het hoe denk ik niet teveel na. Ik geloof dat dergelijke initiatieven organisch zullen ontstaan en ontwikkelen.

Stap 1 : heb ik nu gezet door het op te schrijven
stap 2 : door het met jou te delen
stap 3 : bezinning
stap 4 : lezingen, workshops, trainingen, interviews te verzorgen en meer te schrijven
stap 5 :

Waar ligt jouw verlangen?

———————————————————————————————————

6. Mijn grootste droom en verlangen

Een mooie verrijkende wereld te co-creëeren waarin mensen kunnen genieten van hunzelf, de ander en hun omgeving. Genieten van de schoonheid, kracht en rijkdom!
Waarin mensen elkaar in deze wereld verrijken door te verbinden met zichzelf, de ander, de omgeving en gezamenlijk resultaten behalen die bijdragen aan een mooie verrijkende wereld.

Alles is liefde. Liefde is energie. Energie is continue in beweging en verricht wonderen.
Energie wordt ook wel trillinge genoemd. Ieder weet dat er onzichtbare trillingen zijn (denk maar aan radio, gsm,etc).

Netwerken is mijn passie. Netwerken vanuit mijn hart ervaar ik als ontmoetingen aangaan, verbinden, elkaar inspireren en versterken.
Kort gezegd : Elkaar verrijken.
Terwijl ik dit schrijf komt het woord “verlichting” naar boven. Interessant. Het voelt voor mij anders.Ik ben hier op aarde om mijn rijkdom te delen en de rijkdom van de ander en de omgeving te ontvangen.
Door dit te doen groeit rijkdom van mij en de ander. We verrijken elkaar.
Door dit te doen voel ik mij vrij, gezond, gelukkig. Ik voel kracht die in staat is bergen te verzetten en nieuwe creaties te creëeren. Dit gevoel van verrijking geeft goed gevoel, een gevoel van verlichting. Het voelt fijn, “licht”. Ik creëer goede uitstraling. Dit heeft weer effect op mijn omgeving.
Ik raak de ander en de ander raakt mij.
De kracht versterkt. Het is een continue proces, zonder einde. Als voorbeeld zie ik de metafoor van een steen die je in het water gooit.Er ontstaan kringen, bewegingen die oneindig zijn.

Mijn rol:
Al enige tijd voel en denk ik groots!
Ik zie een groots wereldwijd netwerk van mensen die als gezamenlijk doel hebben een mooie verrijkende wereld te creeeren.
Kernwaarden zijn liefde, authenticiteit,verrijking.
Mensen ontmoeten elkaar in diverse fysieke locaties, internet, etc.
De kern is “The Human Source”. Een bron die mensen met wie ze zijn en welke rijkdom ze delen met elkaar verbindt.
Ieder heeft een innerlijke bron waaruit hij/zij kracht kan putten. door dit met elkaar te delen versterken we elkaars bronnen en is deze oneindig/

Ik ondersteun leiders in de gehele wereld. Leiders ondersteunen weer andere leiders.
Er zijn “teams” van mensen die projecten uitvoeren. Dit is heel divers op het gebied van welzijn, gezondheid, educatie, etc.
De projecten zijn vanuit zelfredzaamheid en ontstaan vanuit gezamenlijke verlangens.
Materialen en andere middelen (financieel) komen vanuit schenkingen.
Vanuit het netwerk “The Human Souce” zijn educatieve programma”s beschikbaar die bijdrage aan zelfleiderschap.
Ik ben niet de “baas””. Ieder is eigen leider en deelt zijn “rijkdom/gift”.
Ik ben de verbinder, de initiator, de facilitator, de storyteller.
Ik schrijf boeken, verzorg lezingen, workshops, trainingen, interviews, etc. met als doel verrijking!

Ik voel mij evenwaardig met ieder mens.
Er is geen sprake van goed of fout, groot of klein. Een ieder is Groots in wie hij./zij is!

Wat is jouw grootste droom en verlangen?
———————————————————————————————————-

Advertentie

Een reactie op Geraakt!

 1. Vera de Jong zegt:

  hallo Rudy,
  vanmorgen ben jij vertrokken van mijn adres naar Bergen aan Zee,
  Ik wil je zeggen dat jij mij het gevoel geeft dat de wereld er een prachtig mens bij heeft,en dat ik blij ben daar weet van te hebben . De zon schijnt ,mijn meidoornboom bloeit als nooit tevoren ,de belofte van al het mooie dat op aarde aanwezig is ,blijft en groeit ,gaat vanaf vandaag in vervulling. Jij draagt daaraan bij ! dank je wel
  lieve groet van
  Vera uit Bergen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s